Održivi razvoj u središtu istorije laboratorije Nuxe

"Delovanja u smeru održivog razvoja bila su deo svakodnevice u Laboratoriji Nuxe još pre nego je održivi razvoj postao popularna tema…"  ALIZA JABÈS 

Poštovanje prirode odavno je u osnovi DNK Laboratorije Nuxe.

Angažujemo se konkretno preko jednostavnih postupaka: TO JE EKO STAJALIŠTE LABORATORIJE NUXE

Proizvodi koji poštuju okolinu, sa preciznim formulacijama i optimizacijom ambalaže udružuju najbolje rezultate, sigurnost i mali uticaj na okolinu.

 
Odgovorno rukovođenje sa otpadnim materijalima i manja upotreba papira dovela je do očuvanja više od 30 tona papira, kao i do spašavanja 750 stabala u 2010. godini!


Realizacija  Bilan Carbone® programa omogućava štednju energije i smanjenje emisije štetnih gasova.

Zauzimamo se za zaštitu pčela sa organizacijom "Un toit pour les abeilles" ("Krov nad glavom za pčele").